Allt om luftvärmepumpar

Idag är luftvärmepumpen ett vanligt och populärt komplement till andra befintliga värmeanläggningar. Anledningen till luftvärmepumpens popularitet är att den är enkel att installera samt ett miljövänligt sätt till att ta vara på outnyttjad värme. Utveckling och efterfrågan har också gjort att priset på luftvärmepumpar sjunkit en del på senare tid. En luftvärmepump kan fungera på olika sätt beroende på var den ska hämta sin värme, vilket gett upphov till tre olika typer av värmepumpar: frånluftsvärmepump, luft-luft värmepump samt luft-vatten värmepump.

Luftvärmepumpens funktionalitet

Den energi som luftvärmepumparna behöver får dom genom att utvinna värme från uteluften. Inuti luftvärmepumpen sitter det ett köldmedium som fångar upp värmen genom förångning. Den förångade gasen samlas sedan ihop i en kompressor vilket i sin tur medför att temperaturen kraftigt höjs. När sedan temperaturen når omkring 50 grader så skickas den ut i huset. Värmen transporteras ofta genom vattenburna element alternativt golvvärme, denna variant kallas också luft-vatten värmepump.

Kostnaden för luftvärmepumpar är förhållandevis låg, men i många fall behöver man komplettera uppvärmningen med ytterligare värmekälla. Maximal effekt hos luftvärmepumpen erhålls om dess kapacitet är anpassat efter husets storlek samt om värmepumpen är anpassad efter det svenska klimatet.

Luftvärmepumpens fördelar

Det finns en hel del fördelar förknippade med att använda luftvärmepump enligt nedan:

  • Dom är miljövänliga
  • En luftvärmepump är lätt att installera
  • Billiga att installera
  • Tar tillvara på värme som annars skulle försvinna

Nackdelar med luftvärmepump

Det finns så klart även några nackdelar förknippade med att använda sig av en luftvärmepump:

  • En luftvärmepump är beroende av el för att fungera
  • En del luftvärmepumpar kan orsaka störande fläktljud
  • I vissa fall måse luftvärmepumpen kompletteras med annan värmekälla


Om du letar efter en lokal leverantör eller servicetekniker som kan hjälpa dig med luftvärmepumpar kan du ta en titt i vår katalog över företag som på olika sätt arbetar med värme, energi och värmepumpar av olika slag.